Tag Archives: MOBILE

WEB-TV vs Mobile advertising

Hvad bliver det næste store medie som skal overhale tv og internet?

Ny forskning foretaget af Internet Advertising Bureau – brancheforeningen for online og mobil annoncering – fandt, at 73% af marketingfolk tror mobil bliver det medium, der ser mest vækst i løbet af de næste 5 år.

Undersøgelsen, foretaget blandt et panel af over 100 senior plannere fra britiske bureauer, hvor man undersøgte deres viden om og forståelse af mobile reklamer, samt generelle holdninger til mediet. Den forskning viser at omkring 95% af de digitale budgetter omfatter bruge på mobil.

WEB-TV har tilgengæld præsenteret imponerende resultater for annoncørerne i en undersøgelse fortaget af Gallup i samarbejde med de store mediehuse.

Klikraterne på pre-rolls, reklameklip, der går forud for et web-tv indslag, er op til 20 gange højere end klikraterne på almindelige online annoncering.

Desuden ser over 75% af brugerne reklamen til ende, og ser derefter det web-tv klip de kom efter.

Det er netop sådanne samarbejde mellem medier, annoncører og analyse institutter som kan være med til at sætte skub I nye vækst medier til gavn for annoncører som får flere kunder på nye og unikke måder og for medierne som finder nye og tiltrængte indtægtskilder her i finanskrisen sidste timer.

Listet er øverige hovedpunkter fra undersøgelsen.:

 

  • Erindring og genkendelse af web-tv reklamer ligger højere end traditionel display bannerannoncering og printannoncering.
  • Web-tv annoncering fungerer som responsmedie: Klikrater for web-tv annoncering (op mod tre pct. for pre-rolls) ligger markant over klikrater for traditionel display bannere (0,1 pct).
  • Pre-roll formatet præsterer isoleret set bedre end overlay formatet målt på awareness effektmålene ‐ men kombinerer annoncøren de to formater opnås endnu højere awareness effekt.
  • Mellem 60 og 73 pct. af alle respondenter ser hele web-tv reklamen uden hensyntagen til længden af denne og på trods af, at de har mulighed for at klikke annoncen væk.
  • Flertallet af respondenter angiver, at web-tv reklame ikke vil påvirke deres fremtidige brug af web-tv.
  • Platformen har en betydelig og stigende dækning. Det er rimeligt at antage, at vi i dag har en dækning på danske videobærende medier på omkring 1,5 millioner danskere.
  • Web-tv reklame menes ifølge undersøgelsen at være et effektivt supplement til traditionel tv-reklame givet at køber og sælger finder et fælles afregningsniveau.
Reklamer